Huishoudelijk reglement

1. Afspraken dienen minimaal 48 uur tevoren worden afgezegd. Bij afzeggingen binnen 48 uur worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

2. Het volgen van het trainingsprogramma, het gebruik van apparatuur en andere faciliteiten van DGPI zijn geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. DGPI is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een incorrecte uitvoering van de oefeningen.

4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn eigendommen. DGPI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen.

5. Voorwaarde voor deelname aan het trainingsprogramma is voldoende motivatie en inzet van de deelnemer. Indien de deelnemer hieraan – naar het oordeel van DGPI – niet voldoet zal DGPI hem daarop aanspreken. DGPI kan de deelnemer verdere toegang tot het trainingsprogramma ontzeggen indien een uitzonderlijke situatie hiertoe aanleiding geeft.

6. De deelnemer die gedurende de training last krijgt van fysieke ongemakken is zelf verantwoordelijk voor een tijdige staking van de oefeningen. De deelnemer dient hiervan onmiddellijk melding te maken bij een begeleider van DGPI. Bij twijfel over een correcte uitvoering van een oefening dient de deelnemer zich bij één van de begeleiders te melden.

7. De deelnemer dient het apparaat waarop hij of zij transpiratie achterlaat schoon en droog achter te laten voor de deelnemers die er na komen.

8. De fitnessruimte, toiletten en kleedkamers dienen na gebruik netjes achtergelaten te worden, kopjes e.d. dienen na gebruik schoongemaakt te worden, lege drinkflessen moeten in de afvalbak worden gedeponeerd.